Toerisme-online

 

Gemeente Blaricum

         

Plaatsen in Blaricum

  Blaricum * Bijvanck * Nieuw-Blaricum. 

 

Blaricum

De naam Blaricum zou kunnen worden verklaard uit de samenstelling van de persoonsnaam Bladheri met het achtervoegsel inga en het woord heem (woonplaats). De aardrijkskundige woordenboeken, zoals dat van Van der Aa geven verder nog de namen Blaercom, Blarikom en Blaren om het dorp aan te duiden. In 1381/82 komt men Blaricum opnieuw tegen in de archieven: die van Hilversum, van Bladerikem en van Husen. In dat jaar wordt ook voor het eerst de kerk genoemd, als dochterkerk van Laren, waarmee het een kerspel vormde. Hoewel de rechtspraak voor Laren en Blaricum samen plaats had, bezat Blaricum al wel een eigen dorpsbestuur voor bestuurlijke aangelegenheden, de zogenaamde burgemeesters. De ouderdom van de plaats blijft desalniettemin onzeker. Van de gemeente Blaricum vormen de wijken Crailoo en Bijvanck onderdelen.... Gemeente Blaricum