Toerisme-online

 

Gemeente Borne

         

Plaatsen in Borne

  Azelo * Borne * Hertme * Zenderen.  

Borne

Borne behoort tot de oudste plaatsen in Twente. Begin 13e eeuw wordt Borne al genoemd in een officiële akte. Akkerbouw en veeteelt zijn lange tijd de belangrijkste bestaansbronnen geweest, maar vanaf de 18e eeuw heeft de textiel deze plaats ingenomen. De gemeente Borne bestaande uit de kernen Borne, Zenderen en Hertme heeft nu circa 20.700 inwoners, is een fraaie gemeente met een oude kern dat het predikaat beschermd dorpsgezicht draagt.  

Borne ligt aan de weg van Almelo naar Hengelo. Toen de textielindustrie nog floreerde was vrijwel de gehele beroepsbevolking in deze bedrijfstak werkzaam. De kerk te Borne is laatgotisch en dateert uit de 15de eeuw. Het interieur bevat naast muurschilderingen (eveneens 15de eeuw) een zandstenen preekstoel uit 1600. De klopjeswoningen, oude saksische huizen waarin vroeger de huishoudsters van de priesters woonden. Het bussenmakershuis aan de Ennekerdijk uit 1779 bezit een fraaie halsgevel. Borne is het centrum van de omliggende dorpen Bronebroek. Hertme en Zenderen, alle fraai gelegen in het afwisselende Twentse landschap... Gemeente Borne   

BEZIENSWAARDIG
Kastelen: Hondeborg (Zenderen)

Wikipedia: Borne (Nedersaksisch: Boorn) is een Twentse forensengemeente ten noordwesten van Hengelo in de Nederlandse provincie Overijssel. Borne grenst in het noorden aan Tubbergen, in het noordoosten aan Dinkelland, in het zuidoosten aan Hengelo, in het zuidwesten aan Hof van Twente en in het noordwesten aan Almelo. De gemeente telde op 30 juni 2008 20.927 inwoners (bron: CBS). De gemeente Borne maakt deel uit van het kaderwetgebied Regio Twente. Mensen uit Borne hebben in Twente de bijnaam Melbuul (Twents voor meelzak). Ieder jaar worden in het laatste weekeinde van augustus in Borne de Melbuul'ndagen gehouden, een driedaags oogstfeest met culturele en ambachtelijke bezienswaardigheden en sportieve activiteiten. Borne is gelegen aan de Europese wandelroute E11, ter plaatse ook wel Marskramerpad of Handelsweg geheten. De E11 loopt van Den Haag naar het oosten, op dit moment tot de grens Polen/Litouwen.... Wikipedia    

HotelMoment.nl