Toerisme-online

 

Gemeente Diemen

         

Plaatsen in Diemen

  Diemen * Oud-Diemen. 

 

Diemen

Ongeveer een derde van de oppervlakte van de gemeente Diemen is bestemd voor natuur en recreatie. Nabij Diemen-Noord bevindt zich het ecologisch beheerde natuurparkje De Omloop. Door het recreatieschap Groengebied Amstelland worden het PEN-bos en het recreatiegebied Overdiemerpolder beheerd. Staatsbosbeheer beheert het Diemerbos (waarvan het Telegraafbos deel uitmaakt) en de Diemer Vijfhoek. De afronding van laatstgenoemd natuurgebied wordt in de komende jaren verwacht.... Gemeente Diemen