Toerisme-online

 

Gemeente Eeklo

         

Plaatsen in Eeklo

   

Eeklo

Eeklo is een stad in de Belgische provincie Oost-Vlaanderen. Deze stad in het centrum van de regio Meetjesland telt bijna 20.000 inwoners. Eeklo is opgebouwd uit slechts één deelgemeente. Hoewel Balgerhoeke een vrij grote kern is, kan het niet als deelgemeente worden gezien omdat het nooit een zelfstandige gemeente geweest is. Het provinciaal domein Het Leen bevindt zich ook voor een deel op Eekloos grondgebied.

Bezienswaardigheden: Enkele bekende monumenten op het grondgebied van de stad Eeklo zijn:
Stadhuis in Vlaamse renaissance uit de zeventiende eeuw met belfort uit 1932 dat in 1999 werd toegevoegd aan de UNESCO werelderfgoedlijst; De Sint-Vincentiuskerk gebouwd in 1878 - 1883 in neogotische stijl;
Het neogotische vredegerecht uit 1899 (met Toeristische Dienst op gelijkvloers); Het Groot Goed of Huysmanshoeve uit de dertiende eeuw; Kapel van de Heilig-Hartkliniek of kloosterkapel Sint-Vincentius à Paulo uit 1855 in neogotsiche stijl; De Minderbroederskerk of Paterskerk is een hallenkerk uit 1866 - 1888 in neogotische stijl; Watertoren en pompstation daterend uit 1937 in modernistische stijl.

Hoe Eeklo precies is ontstaan, daarover zijn plaatselijke historici het nog steeds niet eens. Er zijn sporen van prehistorische bewoning in Balgerhoeke, en het stadscentrum ligt op de zandrug die loopt van de kust tot Antwerpen en die waarschijnlijk ook in de Romeinse tijden als verbindingsweg werd gebruikt. De benaming "Antwerpse Heirweg" is nog steeds als straatnaam in gebruik. Het woord "Eeklo" is van Germaanse origine en verwijst naar een klein bosje dat wordt gekenmerkt door een aantal eikebomen (eec = eik; loo = verspreid bos). Deze site was blijkbaar een herkenningspunt temidden van de moerassen die zich zowel ten noorden als ten zuiden van de duinenrug uitstrekten. In 1240 blijkt Eeklo voldoende belangrijk om stadsrechten te ontvangen, uit handen van gravin Johanna Van Constantinopel. Het hele gebied behoort trouwens toe aan de graven van Vlaanderen, die hier een jachtdomein hebben. De verbetering van de moerasgronden wordt toevertrouwd aan kloosterorden, die verspreide versterkte hoeven uitbaten in de omgeving. Het Groot Goed (Huysmanshoeve) is hiervan een restant. De stadskeure geeft Eeklo een eigen rechtspraak en legt het grondgebied vast. Tot 1626 hoort daar ook Lembeke bij, dan wordt Eeklo in leenpand gegeven aan adellijke families, en dat blijft zo tot het Ancien Régime (1789). In de Middeleeuwen behoort Eeklo tot het Brugse Vrije (en leunt waarschijnlijk ook de Eeklose taal veel dichter dan nu het geval is aan bij het West-Vlaams). Er zijn eveneens handelsbetrekkingen met Gent, via het Leiken (gegraven rond 1450) dat verbinding geeft met de Gentse Lieve. Het is de lakenweverij die het nieuwe stadje in die tijd aanzien geeft. Tijdens de godsdienstoorlogen van de 16e eeuw belandt Eeklo in de frontlijn tussen het protestantse noorden en het katholieke zuiden en worden zware verwoestingen aangericht. De bevolking vlucht en een tijdlang ligt Eeklo er zelfs zo goed als verlaten bij. Dit is één van de redenen waarom de stad nog weinig Middeleeuwse gebouwen telt. Opmerkelijk genoeg krijgt precies in deze periode Eeklo een hoofdrol in de legende van de Herbakker. Na de pacificatie herleeft Eeklo stilaan en wordt de draad van de textielmanufactuur heropgenomen. In de 19de eeuw vormt dit de basis voor een industrialisatieproces, dat gelijkloopt met de promotie van Eeklo tot administratieve en kerkelijke hoofdstad van het Meetjesland, na de scheiding der Nederlanden. Uit deze periode stammen de neo-gotische gebouwen en rijen van werkmanshuisjes die nog steeds het straatbeeld mee bepalen. Het cultuurleven bloeit op: de Tekenschool en de Muziekschool worden opgericht en Karel Lodewijk Ledeganck schrijft zijn "Drie Zustersteden". In de 20e eeuw maakt Eeklo geleidelijk de overstap van industriestadje naar regionaal centrum van handel en diensten, met ondermeer een uitgebreid onderwijsaanbod. In de diverse instellingen krijgen jaarlijks bijna 10.000 leerlingen onderricht.... Gemeente Eeklo - Wikipedia