Toerisme-online

 

Gemeente Gavere

         

Plaatsen in Gavere

   

 

Gavere

Gavere is een gemeente in de Belgische provincie Oost-Vlaanderen, tussen Gent en Oudenaarde. Gavere bestaat uit zes deelgemeenten. Asper wordt met de rest van de gemeente gescheiden door de Schelde. Dikkelvenne, Gavere, Semmerzake en in iets mindere mate Vurste zijn met elkaar vergroeid door middel van lintbebouwing. In de gemeente liggen nog een tweetal grote gehuchten, Heedwijk en Sint-Janswijk. Gavere is bekend om de Slag bij Gavere die in 1453 werd uitgevochten tussen de Hertog van Bourgondië Filips de Goede en de Gentenaren die in opstand kwamen tegen de hoge belastingen. In Boechaute, een gehucht te Dikkelvenne, is het oudste volledig Nederlandstalige document gevonden. De zogenaamde schepenbrief is een notariële akte uit de 13e eeuw. Karel V verhief het Land van Gavere in de Zestiende eeuw tot prinsdom, Lamoraal van Egmont werd de eerste prins. Halfweg tussen Gent en Oudenaarde ligt Gavere, in de Middeleeuwen ooit door de Heren van Gavere bestuurd en strategisch langs de Schelde gelegen. Bij het binnenkomen over de nieuwe Scheldebrug zien we het burchtmonument. Een herinnering aan de waterburcht die met de Slag bij Gavere door Filips de Goede (1419-1467) en zoon Karel werd bezet. In de 16e eeuw werd het Land van Gavere, in het bezit van Lamoraal van Egmont, door Karel V zelfs tot prinsdom verheven. Nu lijkt Gavere met,haar groot maar 'scheef' marktplein wel een gonzende bijenkorf. Met haar 350 jaar oude marktrechten mag het terecht een handelscentrum worden genoemd. Tel maar eens de vele banken, de rustbanken niet meetellen, die hier op de markt zijn vertegenwoordigd.... Wikipedia