Toerisme-online

 

Gemeente Hoegaarden

         

Plaatsen in Hoegaarden

   

 

Hoegaarden

Hoegaarden is een plaats en gemeente in de provincie Vlaams-Brabant in België. De gemeente telt ruim 6000 inwoners. Inwoners worden Hoegaardiers genoemd. Een groot deel van de oppervlakte van de gemeente is nog landbouwgebied. Overige kernen zijn Meldert en Outgaarden. Hoegaarden is niet alleen bekend van haar brouwerij maar ook van de monumentale hoeves en kerk in witte Gobertange zandsteen. De meeste van deze gebouwen dateren uit de helft van de achttiende eeuw, de gouden eeuw van het dorp. Omstreeks 1750 werd de vervallen romaanse kerk vervangen door een nieuwbouw in een ingehouden rococostijl. Deze kerk is een van de weinige religieuze gebouwen in deze stijl in de Lage Landen. Bij deze kerk hoorde vroeger ook een kapittel van kanunniken. Deze huisden in een patriciërswoning in een park, vlakbij de Sint-Gorgoniuskerk, waar nu de Vlaamse toontuinen gevestigd zijn  Bij de aanleg van de autosnelweg Brussel-Luik midden jaren '70 werden de versteende resten van een prehistorisch bos blootgelegd. Dit gebeurde opnieuw bij de aanleg van de HST Brussel-Keulen eind jaren '90. In tegenstelling tot de eerste keer werd nu beslist om een deel van de site te bewaren en open te stellen voor bezoek.  Naast dit materiële erfgoed staat Hoegaarden ook nog bekend om zijn palmprocessie. Deze palmzondagtraditie wordt georganiseerd door het Genootschap der Twaalf Apostelen, met statuten die dateren uit 1631. Elk jaar op palmzondag wordt het beeld van Christus, gezeten op een ezel, in processie rond het dorp draagt. Kinderen verkopen palmtakjes aan de gelovigen. Deze traditie was sterk verspreid in Europa tot aan de Franse Revolutie. Op dit ogenblik is de Hoegaardse traditie bijna de laatste overblijvende in West-Europa. In het naburige Tienen werd in 1997 met een nieuwe ezel deze traditie voortgezet. Is Hoegaarden ook een dorp? Ja, behalve een fris wit bier is Hoegaarden ook een gemeenschap van mensen. Een stokoud en heel leuk Vlaams-Brabants dorp dat groot geworden is door het bier. Eigenlijk valt er weinig te beleven, maar dat maakt Hoegaarden juist zo charmant.