Toerisme-online

 

Gemeente Landen

         

Plaatsen in Landen

   

 

Landen

Landen is een stad in de provincie Vlaams-Brabant in België. Ze telt zo'n 15 000 inwoners. Na de onafhankelijkheid van België in 1830 pogen de verschillende opeenvolgende regeringen de Landense gemeenten te fuseren of de grenzen van het kanton te wijzigen. Vruchteloos echter. Men moet wachten tot 15 december 1917 wanneer de Duitse bezettende overheid bij besluit van de gouverneur-generaal het hele kanton overplaatst naar Limburg. De Präsident der deutschen Zivilverwaltung herneemt de uitvoeringsmodaliteiten op 13 maart 1918 ... Maar alles blijft beperkt tot papieren veranderingen. De Commissie Harmel voorziet op 13 december 1951 de overgang van de Landense gemeenten van Luik naar Brabant. Na heel wat gepalaver zal dit effectief intreden op 1 september 1963: het kanton Landen verhuist naar de provincie Brabant. Nadien volgt een eerste samenvoeging van gemeenten en per 1 januari 1977 ontstaat het huidige Landen. Een wetsvoorstel van 1981 van volksvertegenwoordiger Gust Bogaerts voorziet de teruggave van de stadstitel aan Landen. Een wet van 5 juni 1985 zal dit bekrachtigen. Landen is bijgevolg een kanton, een stad met veertien deelgemeenten. Vlag en wapen zijn toegekend door het ministerieel besluit van 10 december 1986. 
Sedert 1 januari 1995 maakt deze stad deel uit van de nieuw opgerichte provincie Vlaams-Brabant. 
 

Last Minute Vakanties