Toerisme-online

 

Gemeente Saint-Georges-sur-Meuse

         

Plaatsen in Saint-Georges-sur-Meuse

   

 

 

Saint-Georges-sur-Meuse

Reeds vóór de fusie was Saint-Georges een van de meest uitgestrekte gemeenten van Wallonië (2045 ha). In 1977 werden de gemeentelijke grenzen aangepast en kreeg Saint-Georges er nog een klein stukje terrein bij van Engis. De gemeente bestaat uit een groot aantal kleine dorpjes: Dommartin, Warfusée, Oulhaye, Sur-les-Bois, Yernawe, Stockay, La Mallieue. Verschillende archeologische opgravingen geven een goed beeld van de vroegere bewoning van dit gebied. Diverse archeologische sites met resten van de beschaving van Omal werden in Dommartin opengesteld voor publiek, net als enkele Keltische nederzettingen. Uit de Romeinse tijd zijn behalve enkele graftombes ook fundamenten gevonden van villa’s in Dommartin, Stockay, Warfée en Yernawe. In Yernawe ligt ook een Romeinse grafheuvel langs de oude steenweg van Tongeren naar Aarlen.

De dorpen vielen onder de bevoegdheid van verschillende heerlijkheden, die toebehoorden aan plaatselijke adel of religieuze instellingen. Warfusée behoorde tot de meest prestigieuze heerlijkheden van het bisdom Luik. Na verschillende opvolgingen en overnames, kwam ze in handen van de familie Oultremont, die er een gerechtshof van maakte. Yernawe behoorde tot de abdij van Saint Jacques. In de Middeleeuwen vormde Dommartin het strijdtoneel voor een van de bloedigste veldslagen uit de Waalse geschiedenis, tussen de Awans en de Waroux. Een deel van Saint-Georges lag aan de poort van Haspengouw. De landerijen waren voornamelijk in het bezit van religieuze orden en dienden voor de landbouw. Maar een ander groot deel van het gebied vertoont de typische uiterlijke kenmerken van het Maaslandschap. Tot de 19de eeuw werd er wijn verbouwd. Ook was er een belangrijke industriële nijverheid. De exploitatie van steengroeven gaat terug tot in de prehistorie, en ook vandaag zijn er nog vele te vinden. Steenkool en aluinschalie waren belangrijke grondstoffen. Verder bevonden zich in de streek verschillende kalkovens en een witkalkfabriek. Deze industriële activiteiten trokken veel werkkrachten aan uit Spanje en Italië, die hier aanzienlijke gemeenschappen hebben gevormd.... Tourisme Hesbaye-Meuse

Wikipedia: Saint-Georges-sur-Meuse is een plaats en gemeente in de provincie Luik, België. De gemeente telt ruim 6500 inwoners. In oppervlakte is het een van de grootste gemeenten in België waarvan de administratieve grenzen tijdens de fusiegolf van 1976 onveranderd bleven. Naast het centrum zijn er nog acht kernen: Warfusée, Dommartin, Warfée, Yernawe, Stockay, Sur-les-Bois, Tincelle en la Mallieue. Stockay, Sur-les-Bois en vooral La Mallieue zijn gekenmerkt door de industrie; de andere kernen hebben hun landelijke karakter behouden. Dommartin ligt op de oude heerweg Tongeren-Aarlen, nu Chaussée Verte (N614) genoemd.

Bezienswaardig: Kasteel van Warfusée... Wikipedia